Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do nowego projektu

Uwaga! Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji i marzeń” trwa do momentu zrekrutowania wszystkich uczestników projektu.

Proszę pamiętać, że istotnym warunkiem udziału w programie jest ukończenie przez dziecko 2 lat i sześciu miesięcy (na moment przystąpienia do projektu).

Regulamin znajdziesz w zakładce Rekrutacja