Ramowy plan dnia

DOM ROZWOJU MALUCHA PROMYCZEK RAMOWY PLAN DNIA
6:30-8:00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w sali według zainteresowań
8:00-8:30 Przygotowanie do śniadania: porządkowanie zabawek, mycie rąk
8:30-8:50 Śniadanie
8:50-9:00 Czynności higieniczne, mycie zębów po śniadaniu
9:00-09:30 Przywitanie, zajęcia dydaktyczne (zajęcia organizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego z całą grupą, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka)
09:30-11:15 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, zdolności i umiejętności dzieci, zabawy dowolne, korzystanie z sali gimnastycznej;
11:15-11:30 Czynności higieniczne, mycie rąk przed posiłkiem
11:30-12:00 Obiad – I danie- zupa, utrwalanie zasad właściwego zachowania się podczas posiłku, nauka samodzielności, nauka nowych smaków
12:00-12:15 Przygotowanie do leżakowania
12:15-13:40 Leżakowanie
13:40-14:05 Pobudka, czynności higieniczne w łazience
14:05-14:25 Obiad- II danie – przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas posiłku
14:25-15:25 Zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne w sali, zabawy integrujące i ruchowe z całą grupą; korzystanie z sali gimnastycznej; trening czystości przed podwieczorkiem
15:00-15:30 Podwieczorek
15:20/15:50-17:00 Rozwijanie aktywności dzieci w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy integrujące, organizowanie warunków do twórczej aktywności dzieci